FANDOM


Manong - pangunahing tauhan. Ang kwento ay nakabase sa kanyang pananaw. Isang matipunong magsasaka na may pagnanasa kay Ading.


Ading - isang magandang dalaga na may magandang hubog ng katawan. Nakita ni Manong habang nagsasalok ng tubig.


Kalabaw - ang katulong at kasama ni Manong sa pagsasaka.