FANDOM


1. Pinapakita ng kwento ang patagong pang-aakit at "sexual tension" na nagaganap sa mga tauhan. Makikita kung paano nilalarawan ang mga kanais-nais na katangian sa babae at sa lalaki. Nabanggit ang magandang hinaharap ni Ading at ang mga batak na kalamnan ni Manong.\


2. Pinapakita ang pagiging dominante ng kalalakihan sa mga kababaihan. Makikita sa huling bahagi ng kwento na kung saan pinapakita na ang kalakasan ay ideyal na nasa lalaki. makikita rin ito sa pagiging maginoo ni Manong kay Ading sa kuwento.