FANDOM


Ang kwento ay umiikot sa pagtatalakay ng isang araw ng pagtatagpo ni Ading at ang bidang lalaki ng kwento. Mag-uumpisa ito sa paglalarawan ng pinagdausan ng kwento at sa kung ano ang ginagawa ng lalaki. malalaman natin na siya ay isang magsasaka at naglalayon na magtanghalian kasama ang kanyang kalabaw. kanyang mapapansin ang isang magandang dilag na sumasalok ng tubig sa balon. Sa pagdaloy ng kwento, makikita ng mambabasa ang pang-aakit na nagaganap sa pagitan ng dalawa. Darating sa punto na yayayain ng lalaki si Ading na mananghalian na sa una ay tatanggihan nii Ading. Magtatapos ang kwento ng pumayag si Ading at niayya niya na pumunta sa kanilang bahay ang Manong at sa puntong ito, nadama ng Manong na napakalakas niya at kaya niyang sundan si Ading kahit saan man niya naising pumunta.