FANDOMBaldo - pangunahing tauhan sa kwento. Nakabase sa kanya ang pananaw ng kwento. kapatid ni Leon at naghatid sa kanila sa bahay nila sa Nagcreban


Leon - kapatid ni baldo. Asawa ni Maria.


Maria - asawa ni Leon. Mula sa siyudad. Maganda at kapuri-puting babae.


Tatay - ama nina Baldo at Leon


Labang - kalabaw ng pamilya nina Baldo [[Kategorya:Baldo - pangunahing tauhan sa kwento. Nakabase sa kanya ang pananaw ng kwento. kapatid ni Leon at naghatid sa kanila sa bahay nila sa Nagcreban Leon - kapatid ni baldo. Asawa ni Maria. Maria - asawa ni Leon. Mula sa siyudad. Maganda at kapuri-puting babae. Tatay - ama nina Baldo at Leon Labang - kalabaw ng pamilya nina Baldo]]